Femsoft

 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak tasarlanan elektronik imza ya da mali mühür ile kaynağının doğruluğu, içeriğinin bütünlüğü ve değişmezliği korunmuş, vergi usul kanunu gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirildiği kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. E-Fatura uygulamasıyla faturalarını elektronik ortama taşıyan işletmeler tahsilat süreçlerinde hız ve verimlilik elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, gönderimi ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor.

 

Özellikler

  • Kağıt ve baskı maliyetinden tasarruf sağlar.
  • Arşivleme maliyetini ortadan kaldırır.
  • Elektronik ortamda oluşturulduğu için insan kaynaklı hataları minimize eder.
  • Kargo ve posta maliyetini ortadan kaldırır.
  • Faturaların kargo ya da postada kaybolma riskini ortadan kaldırır.
  • İstenilen faturaya sistem üzerinden kolayca ulaşım imkanı sağlar.
  • Gelen faturalar Femsoft ERP veri tabanına tek tuş ile kolayca aktarılır.
e-fatura