Femsoft

 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşüm büyük önem kazanmıştır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve elektronik imza kullanımı ile birlikte, işletmeler tüm işlemlerini elektronik ortamda güvenilir bir şekilde yapabilme imkanına kavuşuyor. Bu süreçte işletmelerin e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil ve e-Defter gibi uygulamalarını elektronik ortama taşımaları hem yasal uyumluluk hem de verimlilik açısından büyük önem taşıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Dönüşüm uygulamaları, işletmelerin zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasını, iş süreçlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu sayede iş gücü, arşivleme ve fatura gönderimi gibi maliyetlerden de tasarruf ediliyor.

e-donusum