Femsoft

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeleri yansıtacak şekilde, kamu ve özel işletmeler tarafından yürütülen finansal süreçlerin kontrolü elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Sağlıktan bürokrasiye, ticaretten iletişime kadar pek çok sektörde büyük bir hızla yaşanan bu elektronikleşme / dijitalleşme sürecine basitçe e-dönüşüm denmektedir.

Elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) olarak adlandırılan geçiş süreci, işletmelerin yürüttüğü neredeyse tüm prosedürlerin sorunsuza yakın bir şekilde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Öyle ki günümüz rekabet ortamında uygulama süreçlerinin kusursuzlaşması işletmeler için sadece bir artı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun sonucunda başlarda büyük işletmeler ile sınırlı olan e-dönüşüm artık küçük işletmeleri de içine alan, genel bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir.

e-Dönüşümün ilk adımı olarak öncelikle bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılması, online imza kullanımı, işlemlerin ortak bir ağ üzerinden gerçekleştirilmesi gibi temel gereksinimler yerine getirilmelidir. Ardından bunu bir kültür ve bir alışkanlık haline getirmek, dijital dünyanın güvenli bir alan olduğu algısını yaygınlaştırmak ve e-dönüşüme sürdürülebilir bir politika çerçevesinde yaklaşmak gerekir.

E-fatura hakkında sıkça sorulan sorular?

 

E-fatura kullanma zorunluluğu?

5015 sayılı petrol kanununu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 2011 takvim yılında 25 Milyon TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan mal alan mükellefler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki (tütün mamulleri, alkollü ve gazlı içecekler) malları imal, inşa veya ithal eden firmalar ile 2011 yıl sonu itibariyle 10 Milyon TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan alım yapan firmalar e-Fatura uygulamasını zorunlu olarak kullanacaklardır.

Geriye dönük E-fatura gönderilebilir mi?

Vergi Usül Kanunu’na göre yedi (7) güne kadar geriye dönük E-Fatura gönderilebilmektedir. Fakat düzenlenme tarihi 7 günden eski e-Faturaların gönderilmesi teknik olarak mümkün olup (özel entegratörlük sistemleri tarafından engellenemez), usül cezası mevcuttur. Bu şekildeki gönderilen tüm e-Faturalar için sorumluluk gönderici mükellefe ait olacaktır.

Gönderilen E-faturalar iptal edilebilir mi?

E-Fatura sistemiyle GİB üzerinden alıcılara iletilen ve işlemi başarıyla tamamlanan fatura ve uygulama yanıtları iptal edilemez ya da yok sayılamaz. Ticari fatura gönderildiyse alıcıdan reddetmesi istenebilir, ancak kabul cevabı verilmişse ya da temel fatura gönderilmişse alıcı tarafından iade e-Faturası gönderilmesi gerekmektedir. Temel faturalar için ayrıca alıcı tarafında muhasebeleşmesi yapılmadığı taktirde noter ya da KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) kanalları üzerinden iptal işlemleri gerçekleştirilebilir.

Birden fazla özel entegratörle çalışılabilir mi?

Mükellefler aynı anda birden fazla özel entegratörle çalışabilirler, ancak her sistemde kendi VKN- TCKN’leri için birbirinden farklı gönderici birim-posta kutusu etiketleri ve fatura serileri kullanmak zorundadırlar.

Bedelsiz 0 TL fatura kesilebilir mi?

%100 iskonto ve 0 KDVli olacak şekilde 0 tutarlı fatura kesilebilmektedir.

Zorunluluk olmamasına ragmen E-faturaya geçiş yapılabilir mi?

İsteyen her firma e-Fatura’ya geçebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen e-Fatura’ya geçme zorunluluğu kapsamında olmasanız bile gönüllü olarak e-Fatura’ya geçebilirsiniz. Özetle eğer gönüllü olarak e-Fatura kullanmak isteyen firmalar için herhangi bir ciro kısıtlaması bulunmamaktadır.

Faturaları Saklama/Yedekleme nasıl olmalı?

Mükellef firmalar hangi yöntemi kullanıyorlarsa kullansınlar e-Faturaların saklama ve ibraz yükümlülükleri kendilerine aittir. Bu yükümlülük hukuki ve mali olarak devredilemez. Bir özel entegratörle sözleşme imzalamak koşuluyla özel entegrasyon yöntemi üzerinden e-Fatura mükellefi olan bir firma için de tavsiyemiz arşivlerini 6 aylık veya yıllık periyotlarla özel entegratörlerinden almaları ve kendi ortamlarında saklamalarıdır. GİB Portal kullanıcıları ise üçer aylık dönemlerle e- Fatura yedeklerini portaldan indirip kendi ortamlarında yedeklemelidir.

Benzer Yazılar